top of page

ייעוץ אירגוני והדרכה

  • Facebook App Icon

סדנת משחקים בהנחייה 

 

משחקים מהווים כלי חשוב בארגז הכלים של המנחה/המדריך. כלים אלו מאפשרים לא רק לגוון בשיטות ההדרכה אלא גם ליצור קשב  מיוחד אצל הלומדים, לייצר תהליך העברה נוח מההדרכה למציאות הארגונית להשפיע על אפקטיביות ההדרכה וגם לא פחות על מיצוב ההדרכה כאטרקטיבית

תכנים 

  • עקרונות ושלבים בהפעלות משחקים לקבוצה

  • שלבים ועקרונות בפיתוח משחקים כולל התנסות מעשית בפיתוח משחקים במפגשים

  • התאמת משחקים לקבוצות על פי נושא/הרכב קבוצה/מרחב אפשרי לפעולה

  • יצירה ובנייה של משחקים לשימוש עצמי - תצאו מהמפגש עם מתקני משחקים - התמחות מיוחדת

  • לימוד והתנסות במגוון משחקים לשימושים שונים כולל קבלת חומרי עזר לימודיים

  • התנסות בהפעלת ערכות out4in ערכות להפעלה עצמית 

 

למי מיועד?             מדריכים, מנחים, מורים, יועצים

 משך ההכשרה?  סדנה חד יומית ,  קורס של מספר פגישות

 

 

bottom of page