top of page

כל הכבוד הקוד שלכם נכון !

כדי למצוא את מקום מטמון פענחו את  החידה הבאה:

אבו נבוט (מוחמד אגא א-שמי) התעצל והחביא את המטמון במשרדים שלו ממש ליד הסירה.

לימים הפך המבנה לבית חרושת לסבון.

המטמון נמצא בשקית יוטה לא רחוק מהשער השחור מצאו דרך וחלצו אותו.

מצאתם ? שלחו את מילת הקוד שבשקית ומספר הקבוצה לטלפון 054-4484792

Out4in הפקות 

bottom of page