חידון ראש השנה 

......................ברוכים הבאים לחידון ראש השנה של חברת 
השנה נשאל אתכם 3 שאלות בלבד 
עליכם לכתוב את התשובות על פתק ולהכניס לתיבה 
בין הפותרים נכונה יוגרל פרס שווה כדאי להתאמץ
 
שאלה ראשונה   - על ראש השנה
שאלה שניה       - על ראש השנה
שאלה שלישית - על החברה שלנו  

טלפון - 054-4484792  |  דוא"ל - info@out4in.com