תעלומה בקרקס בירוק 

ברקוד 2 ב
בהתחלה כשלקחתי את הכסף חיפשתי איפה לשים אותו. שמתי אותו על עץ אקליפטוס שנמצא ממערב לרפת.
אני בטוח שתצליחו עם קצת מאמץ להגיע אליו, שם שתמצאו רמז  (
 למיקום של הכסף.  
(רמז 3 לנוסחת מיקום הכסף)

טלפון - 054-4484792  |  דוא"ל - info@out4in.com