top of page

תעלומה בקרקס בירוק 

ברקוד 4

המוזיאון של הכפר הירוק נוסד על ידי גרשון זק

שהיה מפקדו הראשון של חיל הים וגם יועצו של דוד בן גוריון.

דרך אגב אומן הטרפז שלנו בקרקס קרוי על שמו: גרשונוב.

 

לכפר הירוק יש המנון – מצאו את מספר הפעמים שמופיעה בו המילה ירוק 

הכניסו את התשובה לנוסחת מציאת הכסף כרמז כסף מס'  4

 

 

משימת המשך:

עכשיו אתם מוכנים למשימה חשובה מאד שתערך ליד הקרקס שלנו.

לכו כ  500 צעדים (250 מטר) , אולי קצת יותר) בכיוון  25 מעלות

הגיעו אליו מהר כי שאר הקבוצות עשויות להקדים אתכם!
כשתגיעו לאוהל חפשו בקרבתו עץ גדול. עליו מחכה לכם ברקוד 5 כרמז הבא.

בינתיים תרגמו את השם פיקולו בגימטריה ותקבלו את רמז מספר 5 בנוסחת הכסף

(מספר של 3 ספרות)

bottom of page