top of page

תעלומה בקרקס בירוק 

ברקוד 7

שלום לכם הגעתם לפיקולו הבנתי שרציתם לפגוש אותי לאודישן

אבל לצערי אני לא פנוי.

אני מחפש את הליצן המשוגע הזה שברח עם הכסף שלי – ראיתם אותו"?

 

 סרקו את קוד 8 שבשקית השחורה והמשיכו לפי ההוראות

bottom of page