top of page

ייעוץ אירגוני והדרכה

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon

פתרונות לכנסים

יש לך כנס? מחפש לשלב בכנס תוכן מעניין שיפוך אותו לאטרקציה ?

יש לנו עבורך פתרונות מיוחדים באמצעות הנחייה וציוד ייחודי פרי פיתוח שלנו :

סוגי הפתרונות

  • הפעלת כלל הפורום בפעילות אקטיבית קבוצתית -החל מ-50 איש ועד קהל של מאות אנשים

  • הפעלות קבוצתיות ליד שולחנות (8-10 איש בשולחן) החל  מ-50 איש ועד קהל של מאות אנשים

  • פעילות בכניסה לכנס – בניית פסל/מיצב סביבתי ענק בהשתתפות כל משתתפים הכנס   :  בכניסה לכנס, או/ו בהפסקות - עד  400 חלקים/משתתפים

 

כנס תוכניות עבודה - מנהלים קופת חולים  (280 איש)

כאבי ממשקים ? יש מרפא !

מפגש למידה ממושחק , אינטראקטיבי ,

פרקטי - יוצאים עם תוכנית פעולה לשיפור הממשקים

ממשקים הם כר נרחב ל"מחלות" ארגוניות ! שטחים אפורים ללא בהירות,

האשמות הדדיות של "הם ואנחנו", מצע לבעיות תקשורת ואי אפקטיביות ועוד..

 

..לפרטים נוספים

כנס מפקדים - צה"ל

מניהול הקושי להעצמת העובדים תוך מינוף ככלי ניהול  

מפגש למידה ממושחק , אינטראקטיבי ,

פרקטי - יוצאים עם תוכנית פעולה לשיפור הממשקים

ממשקים הם כר נרחב ל"מחלות" ארגוניות ! שטחים אפורים ללא בהירות,

האשמות הדדיות של "הם ואנחנו", מצע לבעיות תקשורת ואי אפקטיביות ועוד..

 

..לפרטים נוספים

כנס חטיבה אסטרטגית - בנק

מפגש התנסותי ויישומי בחשיבה יצירתית

מפגש למידה ממושחק , אינטראקטיבי ,

פרקטי - יוצאים עם תוכנית פעולה לשיפור הממשקים

ממשקים הם כר נרחב ל"מחלות" ארגוניות ! שטחים אפורים ללא בהירות,

האשמות הדדיות של "הם ואנחנו", מצע לבעיות תקשורת ואי אפקטיביות ועוד..

 

..לפרטים נוספים

כנס שרות - חברת תחבורה

מפגש משולב עם פעילות כדורסל indoor

מפגש למידה ממושחק , אינטראקטיבי ,

פרקטי - יוצאים עם תוכנית פעולה לשיפור הממשקים

ממשקים הם כר נרחב ל"מחלות" ארגוניות ! שטחים אפורים ללא בהירות,

האשמות הדדיות של "הם ואנחנו", מצע לבעיות תקשורת ואי אפקטיביות ועוד..

 

..לפרטים נוספים

כנס רבעוני - מנהלים, קופת חולים

מפגש משולב עם פעילות כדורסל indoor

מפגש למידה ממושחק , אינטראקטיבי ,

פרקטי - יוצאים עם תוכנית פעולה לשיפור הממשקים

 

..לפרטים נוספים
bottom of page