top of page

משחקולוגיה

משחקולוגיה 

'  פרויקטים ממושחקים בארגונים

- משאבי אנוש, הדרכה ופיתוח ארגוני :

רשימה חלקית בלבד 

מיון והערכת עובדים באמצעות מתחם בריחה נייד - טכנולוגי
מיון והערכתבאמצעות מרכז הערכה המשלב
מתחם בריחה
הפעילות משולבת טכנולוגיה (אפליקציה לניהול,
מציאות רבודה,
אתגרים אישיים טכנולוגיים ומחשבתיים
אתגרים קבוצתיים ועוד
המתחם פרי פיתוח שלנו נמצא בשימוש מכון פילת
פילת לוגו.png
 הטמעת ערכים באמצעות ערכות משחק מיוחדות 
פיתוח ערכות הדרכה מיוחדות, פיתוח מערך שיעור, הדרכת מנהלים
השכרת ערכות לתהליך 
הטמעת הערך שיתוף פעולה 
הטמעת הערך שותפות 
מגדל לוגו.png
ויסוצקי לוגו.png
 הטמעת תפיסה של מצוינות בשרות  
הכשרת מדריכים להעברת סדנת שרות ממושחקת
להטמעת תפיסת מצוינות בשרות 
דוגמא: הכשרת נהגים באגד כמנחי סדנאות שרות 
לוגו אגד.png
הטמעת תפיסת בטיחות ואיכות במפעל 
המירוץ לבטיחות ואיכות - קוקה קולה 
כ 400 איש בפעילות בסגנון המירוץ למליון למשך 3 שעות
 מלווה באפליקציה עם חידונים ולוח תוצאות און ליין  
פעילויות משחקיות בנושא בטיחות ואיכות בעבודה 
קוקה קולה לוגו.png
משחק שולחני לפיתוח תפקיד תפקיד 
MONO-SCOUTING
משחק לפיתוח תפקיד המפקח בחברת ביטוח
פותח במסגרת הכשרת המפקחים
מנורה מבטחים לוגו.jpg
פעילות משחקית לשיפור ממשקים (חברות גלובאליות ומקומיות)  
פלרם לוגו.png
תוכן משחקי לכנסים וקבוצות גדולות 
 - כנס תוכניות עבודה 
כנסים אגפיים
כנסי לקוחות 
כנס קופת חולים לאומית - 280 איש 
    כנס מורים ברשת אורט   כ 220 איש 
פיתחנו וערכנו עוד עשרות פרויקטים ממושחקים על פי דרישות לקוחותינו
לפרטים ניתן לפנות ל
eran@out4in.com 
054-4484792 

הכשרות בתחום  פיתוח והפעלת משחקים 

- סדנאות משחק לצוותי חינוך - פיתוח משחקים , פיתוח משחקים לימודיים

הרצאות בנושא משחוק בארגונים - הדרכה /משאבי אנוש 

פיתוח משחקים ללקוחות על פי דרישה 

 

bottom of page