top of page
Search

מפיתוח פעילות משחקית לשיפור מיומנויות Study Case

לתפור חליפה מיוחדת פיתוח פתרון משחקי לצרכי הדרכה ספציפיים

במפעל הי טק דרומי התעורר צורך בפיתוח מיומנויות של קבלת החלטות בתנאי אי ודאות של הטכנאי המפעילים את מכונות הייצור. צורך ספציפי זה הוגדר לאחר אירועים חוזרים ונשנים בהם מכונות הייצור נעצרו על ידי טכנאי המכונות בתדירות הולכת וגוברת. נהלים רבים קיימים וזמינים עבור הטכנאים, סמכויות הופקדו בידם בהפעלה והפסקת המכונות ולמרות זאת התגברה התופעה.

בבדיקה של מחלקת ההדרכה התברר כי הטכנאים פועלים בסיטואציות רבות בתנאי אי ודאות , גורמים סביבתיים רבים מסיחים את שגרת העבודה, הצפת המידע והידע גורמת לעיתים לבלבול וכמובן גודל האחריות והביטחון העצמי לקבל החלטות ולעמוד בפני התוצאות שלהן הם חלק חשוב בסיטואציה.

כדי לדמות את מצב האמת במפעל נבנתה סימולציה משחקית אשר כללה בתוכה רבים מהמרכיבים של הסיטואציות האמיתיות. המשימה שניתנה למודרכים כללה בניית "מכונה/מבנה להתפלת מים" ערכת הפעלה מיוחדת בה בונים המשתתפים דגם של מכונה מצינורות פלסטיק ומחברים מיוחדים (בגודל של 2X2 מ'!) מאפשרת לתת ביטוי גם לחלקים הטכניים בעבודת הטכנאי. סדרה של תקלות ומשימות הוטמעו אל המשימה וכללו התמודדות עם הסחות דעת שונות כמו: תקלות במכונה, התמודדות עם אנשים בסביבה, שינוי בתנאים הסביבתיים ובעיקר לקבל החלטות בתנאי אי ודאות גדולים.

"הסימולציה דימתה בצורה מצוינת את סביבת העבודה של הטכנאים , המשימה שילבה שימוש בכישורים טכניים ותרמה למוטיבציה שלהם לשחק ולבנות. המשחק אפשר לטכנאים קבלת החלטות בסביבה מוגנת. המחיר לטעות אינו גדול והיה לחלק מהם אומץ לנסות דפוסי התנהגות אחרים ואפילו לשתף ולתאר את הקשיים שלהם. אין ספק שגם לנו כמנהלים התבררו מספר נושאים שלקחנו בחשבון" – מנהל יצור מחלקתי.

שילוב הפתרון המשחקי בתהליך ההדרכה יצר מחד חוויה שיצרה קשב ועניין אצל הטכנאים ומאידך שיפרה את התהליך הלמידה . כמו כן היא גם סייעה לנו "למכור את ההדרכה כאטרקטיבית" כדי להביא את הטכנאים להדרכה שזו משימה בלתי אפשרית בפני עצמה - מנהלת ההדרכה

8 views0 comments
bottom of page