top of page
Search

שני סיפורי הצלחה של מחלקות הדרכה

השנה הקודמת הייתה שנה קשה להדרכה, המצב הכלכלי הגלובאלי השפיע על כל המערכות הארגוניות וכמובן (לצערינו) שתחום ההדרכה נפגע לא פחות אולי אפילו יותר משאר התחומים הארגוניים.ואולם מעז יצא מתוק ....ניתן לומר כי בשנה זו נשתלו זרעים חיוביים לשינוי אפשרי במיצובן של מחלקות ההדרכה. מתוך הכאוס והקושי הפיננסי רבים מן הארגונים חזרו ל" מקורות" כלומר חזרו לבחון מחדש את היכולות והמשאבים הפנימיים שלהם ,החלו להפעיל פעילויות ותהליכי הדרכה בכוחות פנימיים. יועצים חיצוניים הוחלפו באנשי הדרכה, מנהלים מן השורה עלו לקדמת הבמה ותפסו את מקומם כאנשי הדרכה. מחלקות ההדרכה שהשכילו להפוך את הקושי להזדמנות החלו לתפוס מקום מרכזי בהובלה של תהליכים ופעילויות בארגון. אל תוך החלל נוצר צורך בכלים לשימוש עצמי על ידי כוחות פנימיים (משאבי אנוש/הדרכה/ מנהלים) שמוכנים להוביל/להדריך/להנחות הדרכות ותהליכים.להלן 2 סיפורי הצלחה אודות ארגונים שבחרו לקחת את המוטו של עשה זאת בעצמך ולהפעיל ערכות הדרכה לשימוש עצמי . ערכות אלה מיישמות את עקרונות הלמידה ההתנסותית ומאפשרות להביא את חווית ה Outdoor אל תוך החדר ולייצר חווית למידה אקטיבית דינמית ואפקטיבית יותר בחדר וכל זאת על ידי אנשי ההדרכה/מנהלי משאבי אנוש או מנהלים מהארגון.הארגון: מיקרון – קרית גת במייקרון מפעילים מזה שנים מערכת הדרכה באמצעות צוותים פנימיים. הסיסמא "עשה זאת בעצמך" הפכה למוטו ארגוני ועובדת הלכה למעשה. לדוגמא: קורס ניהול פרויקטים המונחה על ידי מנהלים מן השורה (או מקו הייצור יש לומר...) נפתח תקופתית מדי מספר חודשים. בכל קורס משתמשים המדריכים בערכה הפעלה המסמלצת (סימולציה) מצבים מעולם ניהול הפרויקטים. הפעילות הדינמית הכוללת בין היתר "חילוץ אוצרות", ריחוף באוויר על גבי קרשי עץ , נסיעה ברכב המונע על ידי כדורי טניס הן רק חלק מן המשימות המתרחשות בחדר ההדרכה. הפעילות מאפשרת שיקוף של מצבי האמת בהדרכה ומעוררת את הרצון של המשתתפים לדון במקרים אלו ולמצוא את קווי הדמיון בינם לבין המציאות הארגוניתהארגון – פז חברת הדלק בפז פועלת מערכת הדרכה פנים ארגונית הנותנת שירותים מגוונים בכל רחבי הרשת. בין יתר הפעילויות המשמעותיות נכללות גם הפעילויות לצוותי ההנהלות של תחנות הדלק וחנויות הנוחות.לפעילות זו מטרות רבות : לפתח מיומנויות, לחזק קשרים בין מנהלים לצרכי שיתוף בידע ושיתוף פעולה וכן לייצר אנרגיה מחודשת של המנהלים בירידה חזרה "לשטח". צוות ההדרכה בחר להשתמש בערכות הממחישות את נושא השיפור הביצועים בדרך אקטיבית משחק כדור תחרותי . "כארגון העוסק בשרות ומכירות רצינו להמחיש את נושא שיפור הביצועים בדרך קצת שונה ואקטיבית תוך מציאת גירויים חדשים והכול בחדר ההדרכה . אחת הפעילויות מתחילה במשחק כדורסל מיוחד המחייב אותם לשפר ביצועים תוך הפקת לקוחים . האנרגיה בחדר מדהימה ותורמת לא מעט לחווית הלמידה ולהגברת האפקטיביות של ההדרכה" (מנהלת הדרכה מרחבית). "עשה זאת בעצמך" היא תפיסה שבבסיסה גורסת "כן אנחנו יכולים, אנחנו נבחר את המקום והזמן שחשוב לנו להיות בקדמת הבמה ולנהל את ההצגה אך גם את המקומות בהם מאחורי הקלעים הם המקום הנכון בשבילנו ובעבור הארגון

25 views0 comments
bottom of page