top of page
Search

חשיפה והטמעת ערכים ארגוניים לעובדים חדשים

חברת תרופות הבינה שכחלק מתהליך הכניסה לחברה צריכים העובדים החדשים (פחות מ 3 חודשים) להחשף לערכים הארגוניים. שוב מצגת עם רשימת הערכים, שוב הסבר יבש היה ברור דצריך משהו אחר.

אז איך אפשר לעשות זאת אחרת

במסגרת יום האורינטציה בנינו פעילות של 90 דקות בה הופעלה קבוצת העובדים בפעילות אקטיבית חוויתית סוג של פעילות אינדור. דרך הרגליים עלו מהמשימות דילמות אישיות וקבוצתיות הקשורות בעבודה בקבוצה, התמודדות מול מצבים " אפורים" שלא ברור איך מתנהגים בהם, דרכים שונות לביצוע משימות ועוד

החוויה היתה האמצעי להמחיש את הערכים בדרל יצירתית.

בדיון הקבוצתי בשהתנהל בנוכחות מנהלת משאבי אנוש ומנהל בכיר נוסף היה מרחב לדיון בנושא ערכים דרך ה המצבים שעלו מהפעילות. המנהלים נתנו את זווית הראייה של הארגון והמחישו זאת דרך דוגמאות של ההתהגויות היומיומיות המבטאות התנהלות על פי ערכים הארגוניים

לסיכום- מצאו דרך חוויתית להמחיש את נושא הערכים, משחק היא דרך מצוינת לסמלץ את הנושא בדרך מיוחדת שמעודד קשב ולמידה

35 views0 comments
bottom of page