top of page

פתרונות  תוכן יצירתיים לבתי ספר

הפקות / הפעלות / פעילויות לצוות הוראה 

דוגמאות

יפעילות גיבוש לחדר מורים

בית ספר 

חטיבת ביניים אלתרמן - נתניה

דוגמאות

סדנאות פיתוח משחקים עם ילדים

לצוותי מורים

צוותי מדריכים במועדוניות

מתנסים 

דוגמאות

יום שיא בית ספרי בנושאי

בריאות ותזונה

מועצה אזורית מנשה 

יום שיא בית ספרי

בנושא איכות הסביבה

בית ספר שדות בת חפר

כ 900 תלמידים

יום שיא בנושא איכות סביבה ומחזור

בית ספר רננים - קרית שמונה

דוגמאות

יום גיבוש בית ספרי

"המירוץ למליון "

בית ספר יובלים אור יהודה 

עמיאסף - כפר סבא 

בעקבות ההאקרים

פעילות שכבתית"בר/בת מצווה"

כיתות ו' - בית ספר אלון הרצליה 

גלרית תמונות וסרטונים מצורפת בהמשך

לקוחות ממליצים

אורנה קונקול

מנהלת בית ספר רננים קרית שמונה 

פעילות  בית ספרית - איכות הסביבה 

 בית ספר  רננים קרית שמונה 

  מאיה ליבר 

חברת ועד הורי כיתות ו' בית ספר אלון הרצליה

מרץ 2018 

פעילות  בני מצווה שכבתית

- בית ספר  (אלון הרצליה

פרויקטים - רשימה חלקית 

 (המירוץ למליון - שכבת כיתות יוד בית ספר עמיאסף כפר סבא (תיכון, 500 תלמידים- 

מנהיגות חטיבת ביניים - בית ספר אלון רעננה - חטיבת ביניים-  

 יום שיא - בריאות ואיכות הסביבה  - מועצה אזורית מנשה (1600 תלמידים - בתי ספר יסודיים- 

יום שיא - איכות הסביבה בית ספר שדות , בת חפר (900 תלמידים-

גלרית תמונות וסרטונים

bottom of page