top of page

טיפים בניהול עצמי

סטודנטים חיפה 

לשפר את רמת האתחול שלי – פרק הזמן שלוקח לי להתחיל משימה

להקפיד על תכנון יומי מדוקדק על פי שעות

תכנון שבועי יאפשר לי לנייד משימות על פי סדרי עדיפויות

אני צריך לשפר את אומדן הזמן שלי לגבי משימות

בתכנון זמן יש להקפיד על חלוקה לפרוסות קטנות

לתעד ולרשום (למצוא כלי שנוח לך) – הגיגים, מחשבות, משימות

להתיידד עם השעון ולעמוד בלוח הזמנים

למפות את גנבי הזמן שלי

לאבחן את הסחות הדעת שלי

בתכנון זמן להשאיר מקום לבלתי מתוכנן

להתחיל את היום בתכנון שלו

אנסה לייצר לעצמי זמן נטו – ללא הפרעות למשימות מורכבות

לייצר כרטיסיות של זמן פנוי – מה אעשה אם יהיו לי 15/30/60 דקות

להקפיד על תזונה נכונה, שינה  ואורח חיים בריא

במקרה והמשימה תלויה באחרים לבצע תיאום ציפיות אם אחרים

ללמוד להתמודד עם כמה משימות במקביל

בהצלחה בשנת הלימודים 
bottom of page