top of page

ייעוץ אירגוני והדרכה

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon

הפעלות משחקיות

לפעילות הדרכה או מהלך כלל ארגוני  

ההתמחות שלנו היא לרתום את הידע והנסיון בפיתוח הפעלות משחקיות ומשחקים מחד ולפיתוח מיומנויות ו/או ניהול שינויים ארגוניים מאידך פיתוח ההפעלות/המשחקים יכולים לשמש לפעילות ממוקדת (תוכנית הכשרה/הדרכה) או במהלך כלל ארגוני של נושא משמעותי.

1.משחקים והפעלות לפעילות הדרכה קונקרטית

2. הפעלה משחקית כלל ארגונית להטמעת תהליכי שינוי 

דוגמאות

1.משחקים והפעלות לפעילות הדרכה קונקרטית

המשחק פותח כחלק מתהליך הכשרה/הדרכה של עובדים בתחום המכירות בסקטור הביטוח

מטרות: פיתוח מיומנויות עובדים

תכולת המשחק: 

התנסות בכל שלבי תהליך המכירות וגיוס עובדים חדשים

משחקי תפקידים - מכירה, סגירת חוזה

פעילות קבוצתית אקטיבית Indoor Training

Mono Scouting

משחק השרות

מטרות: פיתוח תפיסה ומיומנויות שרות 

תכולת המשחק: 

המשחק משולב  משחקי תפקידים דילמות והתמודדות במצבי שרות

מודעות והבנה של צרכי לקוחות

פעילות אקטיבית קבוצתית

 

דוגמאות

2. הפעלה משחקית כלל ארגוניות (להטמעת תהליכי שינוי)  

הטמעת ערכים ארגוניים

מטרה: הטמעת ערכים ארגוניים כחלק ממהלך כלל ארגוני  

 

השיטה: הכשרת כלל מנהלי החברה להנחות עצמאית פעילות הדרכה חוויתית  המשלב פעילות indoor  ובהמשכה לנהל דיון קבוצתי בנושא הערכים אצלנו ביחידה

 

תהליך העבודה בפרויקט:

פיתוח מערך שיעור וערכת מדריך למנהל המדריך 

פיתוח ערכת הדרכה להפעלה עצמאית - ערכת Out4in - לפעילות indoor

Train The  Trainer הכשרת כלל המנהלים

מנהלים מנחים פעילות לעובדים - במהלך כלל ארגוני של מספר חודשים

 

הטמעת תפיסת שרות

מטרה: הטמעת ערכים ארגוניים כחלק ממהלך כלל ארגוני  

 

השיטה:

הכשרת עובדים (מקו הייצור) כסוכני שינוי ומדריכים פנים ארגוניים  להנחות עצמאית פעילות

הדרכה במסגרת יום שרות כלל ארגוני

האימפקט של עובדים מדריכים יחד עם פיתוח פעילות הדרכה אטרקטיבית חוויתית בשילוב דיונים לעיבוד הפעילויות וקישרן לנושא השרות היוו מתכון מנצח

 

תהליך העבודה בפרויקט:

בחירת צוות מדריכים

פיתוח מערך שיעור וערכת מדריך לעובד  

פיתוח ערכת הדרכה להפעלה עצמאית - ערכת Out4in - לפעילות indoor

Train The  Trainer הכשרת קבוצת מדריכים 

עובדים/מדריכים פעילות של כ 3 שעות בנושא שרות 

 

bottom of page