top of page

The Blue Kit 

 ערכת  הדרכה- לרכישה למנחה/מדריך/מורה

הפעלה עצמאית של 5 פעילויות שונות

ערכה ורסטילית

קומפקטית

ופשוטה להפעלה

שימושי הערכה

 

- משחקי הכרות/ "שבירת קרח" 

- תקשורת מילולית ובלתי מילולית  (בקבוצה)

- שיתוף פעולה כולל השפעתו על התפוקה 

   הקבוצתית 

- עבודת צוות

- קבלת החלטות בקבוצה

- פתרון בעיות בקבוצה

- תכנון ןהגדרת יעדים

- בניית תוכנית עבודה

- שיפור ביצועים

- מחויבות צוותית והשפעתה על תפוקות הצוות

 

ערכת מדריך מצורפת לערכה וכוללת: 

הנחיות מפורטות לביצוע המשימות- 

כולל דרגות קושי שונות בהפעלה  

 הכנות המנחה כולל סדור שדה המשחק- 

דף תצפית- 

דפי משימה- 

הנחיות לתצפית לניהול דיון ע"י המנחה- 

סרטון הדרכה מפורט -10 דקות- 

bottom of page